Eğitim ve koçluk

Organizasyonunuz bünyesinde analitik yetkinlikleri geliştirmek istiyorsanız aşağıdaki model eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz. Eğitimlerimiz kurumsal gruplara yönelik açılmakta olup süre ve içeriğin ihtiyaçlarınıza göre uyarlanması temel yaklaşımımızdır.

Ekibinizin analitik uygulamalarını hızlandırmak konusunda tecrübeli İşteAnalitik ekibinden koçluk almak için lütfen bize ulaşın.

Model Eğitim Programları

Aşağıdaki programlar sadece model olup kurumunuz ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır.

Veri okuryazarlığı: Kurum çalışanlarına yaygın olarak uygulanabilir. Bu eğitimde tablo verilerinin yönetilmesi ve dönüştürülmesi, veri sağlığının değerlendirilmesi, temel veri görselleştirmelerinin yorumlanması ve oluşturulması, pivot tablolar, formüller, SQL sorguları gibi konular işlenerek çalışanların güncel veri teknolojilerini aktif kullanımı sağlanmaktadır. Eğitim süresi 42 saat. Katılımcı sayısı: 12-14. Detaylar için tıklayın.

Temel Keşifsel Analitik: İşletmelerin analitik ihtiyaçları artarken R İstatistik Platformu kurumsal uygulamalarda en çok tercih edilen teknolojilerden biri olmaktadır. Bu eğitimde R platformunun ve istatistiksel programlama dilinin temelleri, R’ın kurumsal ekiplerde kullanımı için gerekli araç, teknik, ve süreçler, verilerin yönetimi, dönüştürülmesi ve temizliği, ve zengin veri görselleştirmesini de içeren keşifsel istatistik teknikleri ele alınmaktadır. Eğitim süresi: 15×3 saat. Katılımcı sayısı: 5-12

Temel Modelleme ve Tahminleme: Bu eğitim keşifsel analitik eğitimini bir sonraki aşamaya taşıyarak katılımcılara verilerden model oluşturma becerisini kazandırmaktadır. Bu kapsamda veri değişkenleri arasındaki nedensellik incelenerek modeller geliştirilmekte ve bu modeller yeni durumları tahminlemek için kullanılmaktadır. Eğitimde R kullanarak tek ve çok değişkenli doğrusal regresyon, lojistik regresyon modelleri, tahminleme kalitesinin ve hatalarının değerlendirilmesi, tahminleme güven aralıkları konuları işlenmektedir. Bu eğitim bir anlamda verilerin karar destek için kullanımında öndemli bir adımdır. Eğitim süresi: 6×3 saat, Katılımcı sayısı: 5-12

Makine Öğrenmesi (Yapay Zeka) ile Modelleme ve Tahminleme: Bu eğitimde yeni nesil makine öğrenmesi ile modelleme yöntemleri öğretilmektedir. Bu kapsamda karar ağaçları, yapay sinir ağları, ve benzeri teknikler uygulamalı olarak ele alınmakta, farklı senaryolardaki göreli avantaj ve dezavantajları incelenmektedir. Eğitim süresi: 9×3 saat, Katılımcı sayısı: 5-10

Planlama Analitiği: Bu eğitimde tahminleme yöntemlerinin iş planlamasında kullanımı ve zaman serilerine uygulanması ele alınmaktadır. Satış ve tedarik tahminlemesi gibi senaryolarda farklı yöntemlerin uygulanması, arz ve talepte mevsimsel salınımların veya dış koşullara bağlı değişimlerin modellenmesi ele alınmaktadır. Eğitim süresi: 8×3 saat, Katılımcı sayısı: 5-10

Pazarlama Analitiği: Müşteri gruplarının belirlenmesinde kümeleme uygulamaları, müşteri profillerinin belirlenmesi, sepet analizi gibi konular bu eğitim programında ele alınmaktadır. Burada öğretilen teknikler geriye dönük analizlerde veya müşterilere anlık tavsiye verilmesi gibi farklı senaryoları kapsamaktadır. Eğitim süresi: 8×3 saat, Katılımcı sayısı: 5-15

Süreç ve Üretim Analitiği: İstatistiksel teknikler üretim verimliliği, önleyici bakım çalışmaları gibi iş süreçlerini ve üretim operasyonlarını ilgilendiren alanlarda başarıyla kullanılmaktadır. Bu eğitimde farklı modelleme ve makine öğrenmesi tekniklerinin üretim süreçlerine uygulamaları ele alınmaktadır. Eğitim süresi: 9×3 saat, Katılımcı sayısı: 5-10

Sosyal Ağ Analizi: Facebook, Twitter gibi işletme dışı sosyal mecralar ve müşteri ile etkileşimin yanısıra iş örgütlerinde çalışanlar arasındaki enformel ilişkilerden oluşan ağlar, yani işletme içi ağlar, işletmeler arası (örn. şubeler, tedarikçiler, rakipler, partnerler arası, pazar ilişkileri) ağlar da iş dünyası için önemlidir. Bu derste her üç türde ağların ilişkilsel analizindeki kavram ve yöntemler ele alınmaktadır. Bu derste öğretilen kavramlar ve metrikler ile sosyal ağ ilişkileri ölçülebilir, istatistiksel olarak modellenebilir hale gelmektedir. Bu sayede sosyal ağların örneğin çalışan verimliliği, pazarlama faaliyetleri gibi birçok alanda etkilerinin ölçülmesi mümkün olmaktadır. Uygulamalı olarak yapılan bu eğitimde sosyal ağ analizi farklı teknik derinliğe sahip farlı yazılım platformlarında yapılmaktadır: Gephi veya katılımcı seviyesine bağlı olarak R. Bu şekilde eğitimin farklı yetkinlik ve ihtiyaçlara sahip işletmeler veya profesyonel gruplarına uygulanabilirliği sağlanmaktadır. Eğitim süresi 15×3 saat. Katılımcı sayısı: 5-10

İleri Makine Öğrenmesi/Derin Öğrenme: Derin öğrenme algoritmalarının klasik makine öğrenmesinden farkı irdelenerek kendisini ispat etmiş önemli mimariler ele alınacaktır. Endüstride yaygın bir şekilde kullanılan RNN ve CNN tabanlı mimarilerin teorik çerçevesi ele alınarak pratik anlamda nasıl tasarlanacağı öğretilecektir. Eğitim süresi 10×3 saat. Katılımcı sayısı: 5-10

Doğal Dil İşleme: Doğal Dil İşleme modelleri son 5 yılda derin öğrenme modelleriyle daha başarılı olmaya başladı ve endüstride yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla önemli bir çalışma alanı haline geldi. Bu eğitimde python, gensim, nltk, spacy gibi yazılım platformları kullanılarak geleneksel doğal dil işleme yöntemleri ile daha modern derin öğrenme tabanlı dil modelleri incelenecektir ve duygu/sentiment analizi, Konu Sınıflama, İsimli Varlık Tanıma (NER), Soru-Cevaplama, Özetleme uygulamaları incelenecektir. Eğitim süresi 15×3 saat. Katılımcı sayısı: 5-10

Bu sayfayı paylaşmak için